De Geschiedenis Van Twente

Dit boek wil een overzichtelijke geschiedenis van Twente geven. Geschiedenis is voortgang en verandering en dit bemerken wij maar al te goed in ons eigen gewest. Tussen de prehistorische urn en de ultracentrifugefabriek ligt in Twente een uitgebreid terrein van sociale, culturele, technische en politieke ontwikkelingen, die in hun onderlinge samenhang een interessant historisch beeld opleveren. [bol_product_links block_id=”bol_54bd668684e7b_selected-products” products=”1001004000007725″ name=”Geschiedenis van Twente” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

De Havezaten in Twente en hun bewoners

Het mooie landschap van Twente wordt verrijkt door een groot aantal havezaten, edelmanswoningen waaraan de bezitters zekere staatkundige rechten konden ontlenen. Ofschoon zij van een roemrijk verleden getuigen, is de geschiedenis van al die huizen en hun bewoners vaak zeer bewogen. Tegenover omvangrijke bouwplannen, indrukwekkende interieurs en schitterende tuinaanleg, staan evenzo vaak oorlog, verval en armoede.

Deze uitgave bevat inleidende hoofdstukken over onder meer het bestuur van het gewest Overijssel en de ontwikkeling van de havezaten en de bijbehorende tuinen. Verder wordt veel aandacht besteed aan de riddermatige families en hun adellijk standsbewustzijn en aan de voor de kennis van de havezaten belangrijke kaarten en tekeningen.
In dit uitzonderlijk rijk geïllustreerd boek komt de historie van de 42 afzonderlijke Twentse havezaten uigebreid aan de orde, vanaf de vroegste tijd tot heden.

[bol_product_links block_id=”bol_54bd687e104bf_selected-products” products=”1001004002072583,1001004001532416″ name=”De Havezaten in Twente en hun bewoners” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Dorpen en stadjes van Twente

In het “Landschap van Twente” liggen naast de stedenband (Enschede – Hengelo – Almelo) vele stadjes en dorpen, welke samen het gewest Twente vormen, dat door de Regeringsbeslissing van januari 1983 niet de geplande Provincie Twente wordt.

Dit gebied tussen Dinkel en Regge bevat een schat aan streekcultuur en schrijver (een zeer bekende Tukker Twentenaar) neemt de lezer mee op zijn tochten door dorp en steden. Hij beschrijft, de maanden van het jaar volgend, de cultuurgebeurtenissen in die maanden in de woonkernen en op het platteland, daarbij mede centraal stellend de geschiedenis van één der “nederzettingen”.

Dit boekwerk geeft duidelijk aan het ontstaan, de ontwikkeling en het bestaan van één der meest aantrekkelijke delen van Nederland. Een woord van lof voor de duidelijke beschrijving tevens voor de zeer goede én functionele foto’s (kleur en zwart-wit).

[bol_product_links block_id=”bol_54bd6ecbd6928_selected-products” products=”1001004001557483″ name=”Dorpen en stadjes van Twente” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek

Van 1884 af werd begonnen met de aanleg van een net van lokaalspoorwegen om Twente en de Achterhoek te ontsluiten. Deze railverbindingen, aangelegd door verschillende maatschappijen en geëxploiteerd door de HSM, dienden in de eerste plaats om de aanvoer van steenkool uit Duitsland voor de textielindustrie goedkoper te maken. Het waren dan ook de textielfabrikanten J. Willink, G.J. van Heek en E. Janninck Gz. die een belangrijke rol speelden bij de aanleg.

De economische crises in de jaren dertig en de concurrentie van de vrachtauto, de autobus en de fiets leidden, na een aanvankelijke bloei van de lokaalspoorwegverbindingen, tussen 1935 en 1937 tot de beëindiging van het reizigersvervoer, behalve tussen Winterswijk en Zevenaar.

Het goederenvervoer bleef op gedeelten gehandhaafd tot de jaren zeventig. Evert Heusinkveld wordt alom beschouwd als de expert op het gebied van de vervoersgeschiedenis van Twente en de Achterhoek.

[bol_product_links block_id=”bol_54bd6fd4bf401_selected-products” products=”666779848″ name=”Lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

De textielbaronnen

Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980.

In Twente ontstond in het stoomtijdperk het eerste samenhangende industriegebied van Nederland. Maar aan de Twents-Gelderse textielindustrie kleeft in historisch opzicht vooral het beeld van de falende familiebedrijven. Aandacht voor de rol van de ’textielbaronnen’ en hun families werd lang om politiek-historische redenen op zijn zachtst gezegd niet netjes gevonden.

Natuurlijk werd er uitgebuit en werd de natuur aangetast, maar de industrie betekende ook betere leefomstandigheden voor de talloze arbeidersgezinnen, die uit het hele land en zelfs uit Duitsland naar Twente en de Achterhoek trokken. Door de langdurige economische groei konden in de regio grote steden ontstaan, waarin voorzieningen als een eigen universiteit en zelfs succesvol profvoetbal gerealiseerd konden worden.
Hoewel er sinds de massale fabriekssluitingen rond 1980 veel is gepubliceerd over de Twentse en Achterhoekse textielindustrie, is de ontwikkeling van de industrie als geheel daarvan vrijwel nooit onderwerp geweest. De textielbaronnen biedt een breder perspectief.

Bastiaan Willink vult onder meer veel lacunes in de kennis over de families en familienetwerken die tussen 1800 en 1980 de dienst uitmaakten. Hij breekt een lans voor de stelling dat meestal niet het star vasthouden aan familiebelangen, maar andere factoren het bijna-einde van de bedrijfstak veroorzaakten. Het boek besluit met een historisch overzicht van de 500 belangrijkste fabrikanten van 48 bekende Twents-Gelderse fabrikantenfamilies.

[bol_product_links block_id=”bol_54bd719a2f34b_selected-products” products=”1001004008231650″ name=”De textielbaronnen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

Het Ros van Twente

Oud zeer en nieuwe kansen in een moorddadig mooie Twentse thriller. Als de oude textielbaron Helmich van Delden overlijdt, strijden zijn kinderen om het familiekapitaal. Zoon Mats van Delden wil van het oude vliegveld een internationaal hippisch centrum maken; dochter Daphne wil haar wellness-imperium uitbreiden. Laura Droste, afkomstig uit een familie van textielarbeiders, speelt in deze strijd een bepalende rol.

[bol_product_links block_id=”bol_54bd675a0a26a_selected-products” products=”1001004011020527″ name=”Het Ros van Twente” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]