Haarlem en Pim Mulier worden altijd genoemd wanneer het gaat over de oorsprong van het Nederlandse voetbal. Deze eer zou echter moeten worden gegeven aan Jan Bernard van Heek en Enschede.

Mullier wordt gezien als één van de grondleggers van de moderne sport in Nederland. Uit onderzoek van Frans van den Nieuwenhof blijkt Pim Mulier een groot fantast te zijn wat betreft de Football-geschiedenis in Nederland.

Het onderzoek, in opdracht van Voetbal International, toont keer op keer aan dat de zogenaamde feiten van de heer Mulier niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Zo zou hij bijvoorbeeld in 1879 bij De Gruyter in Amsterdam een voetbal hebben gekocht voor de oprichting van een voetbalclub in Haarlem. Deze zaak voor ‘Engelse buitenspelen’ opent pas 7 jaar later, in oktober 1886 haar deuren.

Haarlemsche Football Club niet opgericht in 1879
Ook wordt ernstig getwijfeld of de Haarlemsche Football Club wel in 1879 opgericht kan zijn. Alle grote voetbalclubs uit die tijd komen voort uit cricketclubs. In Haarlem komt het cricket tot leven rond 1880. Het goed gearchiveerde Haarlemsch Advertentieblad publiceert pas op 13 oktober 1886 zijn eerste bericht over ‘football’. Ook andere belangrijke kranten zoals het Algemeen Handelsblad en Nieuws van de Dag schrijven tot oktober 1886 niet of nauwelijks over de nieuwe sport die ‘football’ heet.

Wel is zeker dat er op 21 november 1886 een wedstrijd is gespeeld tussen de Haarlemsche Football Club en Sport uit Amsterdam.

Voetbal geïntroduceerd in Enschede
Ondertussen meldt een Engelse krant op 26 september 1885 dat de voetbalfans aldaar niet bevreesd hoeven te zijn dat zij hun favoriete spel voor zichzelf zullen moeten houden: In ‘the little town of Enschede, in Holland, the association game was introduced on September 6th last, and bids fair to become as popular as it has done in Lancashire’.

De krant bericht hoe Jan Bernard van Heek het seizoen ervoor (in 1884/85) op bezoek is geweest in Burnley, waar hij het spel heeft leren kennen. Volgens de krant speelde Van Heek zelfs nog verdienstelijk mee in een wedstrijd van de Burnley Manufacturers.

Van Heek introduceert het Engelse Footballspel onder de vele jonge mannen die werken in de Enschedese textielfabrieken. Het nieuwe spel wordt gespeeld op ’t Amelink nabij Lonneker. Op 30 juni 1885, wordt onder leiding van Van Heek, besloten tot de oprichting van de Enschedese Football Club.

Op 31 augustus 1885 wordt een tweede Enschedese voetbalvereniging opgericht: Prinses Wilhelmina. Op 16 augustus 1886 doet Prinses Wilhelmina een voorstel om een wedstrijd te spelen tegen de Enschedese Football Club.

Het is onduidelijk op welke datum deze wedstrijd precies is gespeeld. Hierdoor is ook onduidelijk of de eerste voetbalwedstrijd tussen twee Nederlandse clubs in Enschede of in Haarlem heeft plaats gevonden. Wel is zeker dat niet Pim Mulier het voetbal naar ons land heeft gebracht, maar Jan Bernard van Heek uit Enschede.

Het zou de KNVB sieren om deze feiten voor zijn 125-jarige bestaan op 8 december 2014 aan te passen.

Bron: Papieren Voetbal International, 25 juli 2012