Al in de middeleeuwen verbouwden de inwoners van Enschede groenten en fruit  in de rondom Enschede gelegen stadsgaarden.

Tegenwoordig is de stadsgaarde vervangen door de volkstuin. De naam is anders, maar het idee is hetzelfde.

Aan de stadsranden van Enschede bevinden zich op meerdere plekken volkstuinen. Vaak vormen deze verzameling volkstuinen een vereniging, zoals:

  • Volkstuinvereniging Het Vaneker
  • Volkstuinvereniging Lok
  • Biologische Tuinvereniging Drienerlo (UT)
  • Volkstuinvereniging De Oase
  • Biologische Tuinbouwvereniging Twekkelo
  • Tuinvereniging ’t Verwoold

Onderaan dit artikel vindt u een link naar een overzicht van de volkstuincomplexen in en rondom Enschede.

In de huidige, economisch onzekere tijden neemt de interesse voor de volkstuin weer toe. Ook in Enschede.

Een kwart van de Enschedeërs wil een volkstuin om groente en fruit te kweken. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1200 inwoners die lid zijn van het Enschede Panel.

Helaas is niet de gehele rapportage van dit onderzoek op de website terug te vinden. Wel wordt aangegeven dat:

  • De kosten van een volkstuin worden overschat.
  • De volkstuinhouder vooral tevreden is over de gemeentelijke volkstuincomplexen                               (50% heeft een tuin bij een gemeentelijk complex).
  • Er ontevredenheid heerst over het ontbreken van een toilet en elektriciteit. Dat komt ook in dit artikel uit 2009 naar voren.

Er wordt dan ook al jaren gevraagd om een duidelijk gemeentelijk volkstuinenbeleid, tot op heden heeft dit echter nog geen resultaat opgeleverd. Het lijkt erop dat de gemeente Enschede weinig tot geen waarde aan dit onderwerp hecht. Terwijl er toch enkele interessante mogelijkheden op dit (volkstuin)gebied liggen.

Kansen
Naast de toenemende vraag naar volkstuinen onder de inwoners van de stad Enschede, liggen er op dit gebied ook mogelijkheden voor de gemeente zelf.

Josink Es & Usseler Es
Enschede lijdt zware verliezen door een dramatisch grondaankoopbeleid. Omdat deze terreinen tot in lengte van dagen niet verkocht zullen worden, is het wellicht interessant om de grond toch nuttig te gebruiken i.p.v. braak te laten liggen.


Op de Josink Es, Usseler Es of een ander niet volledig benut bedrijventerrein, kan bijvoorbeeld een groot volkstuinencomplex verrijzen.

Deels voor particulier gebruik, deels door de gemeente zelf:
Een soort ‘Gemeentelijke Stadsgaarde’, waar groente en fruit verbouwd wordt.

Voor het onderhoud van deze grote stadsmoestuin kunnen langdurig werklozen worden ingezet (een re-integratieproject?)

Om de stadsmoestuin ook educatief verantwoord te maken kunnen basisscholen betrokken worden bij de ‘Gemeentelijke Stadsgaarde’. De leerlingen zien dan in de praktijk waar hun voedsel vandaan komt.

Voedselbank
De  verbouwde groente en fruit kan vervolgens weer worden uitgedeeld bij de Voedselbank Enschede. De Voedselbank komt door de toenemende vraag naar voedselpakketten steeds verder in de problemen en op deze manier zou het aanbod van verse groente en fruit gewaarborgd kunnen worden.

Update:
Een overzicht van volkstuincomplexen in Enschede.