Het havengebied in Enschede is gelegen aan de westzijde van de stad. Menig Enschedeër  komt er slechts één keer per jaar:  tijdens de intocht van Sinterklaas.

Toch is het 200 hectare grote gebied belangrijk voor Enschede. Ongeveer 300 bedrijven zorgen voor ruim 6.000 arbeidsplaatsen. Vredestein, Pilkington en Sesam zijn bekende namen.

Het havengebied is een oud industrieterrein en heeft een rommelige en slordige uitstraling. Daarnaast wordt de havenfunctie nauwelijks benut. Tachtig jaar geleden heeft men het kanaal gegraven om de economische situatie van Enschede (en de rest van Twente) te verbeteren en niet om de twee Enschedese roeiverenigingen Euros en Thyro van water te voorzien.

Daarom wordt er sinds 2005 gewerkt aan de herstructurering van het gebied. Zo zijn de Ossenboer en Auke Vleerstraat (belangrijke verkeersader) al aangepakt.

Nu is het de beurt aan de haven zelf. Er wordt een nieuwe kade aangelegd van in totaal ongeveer 1100 meter lang en 15 meter breed. De exacte locaties voor de nieuwe kade zijn nog niet geheel bekend maar grofweg gaat het om de noordzijde van de Binnenhaven en om een aantal locaties aan de ir. ELC Schiffstraat.

Het betreft hierbij deels bestaande bedrijven die een (nieuwe) kade krijgen en deels locaties waar nieuwe natte kavels met een kade worden gecreëerd. Daar kunnen zich vervolgens nieuwe bedrijven vestigen. De herstructurering van het havengebied moet voor een economische stimulans zorgen.

Twente-Mittellandkanaal
Een nog grotere economische stimulans voor Enschede zou het doortrekken van het Twentekanaal naar het Mittellandkanaal zijn. De plannen voor deze verbinding zijn overigens nog steeds niet helemaal van de baan. In eerdere plannen (1950) zou het kanaal via de Ossenboer  en de N35 naar Duitsland worden doorgetrokken.

Het is een interessant plan, maar of het financieel ook haalbaar is? In naam van Europa worden er echter ook miljarden euro’s aan banken en Zuid-Europese landen weggegeven.Dus waarom zou Brussel niet investeren in een Nederlands-Duits kanaal?

Update, 22 januari 2013:

Plan doortrekking Twentekanaal geschrapt
De aanleg van een verbinding tussen het Twentekanaal via Enschede naar het Mittellandkanaal in Duitsland is economisch onrendabel. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio. De kosten voor de aanleg van de waterverbinding bedragen naar schatting 1,3 miljard euro terwijl daar maar zo’n achttien procent van kan worden terugverdiend, zo laat het onderzoek zien. De provincie Overijssel kaartte het plan voor de kanaalverbinding met Duitsland in oktober vorig jaar aan.

Bron: TV Enschede FM