Veel wanbetalers in Enschede
In de Tubantia meldt Zorgverzekeraar Menzis deze week dat men heeft te maken met een toenemend aantal verzekerden dat te laat of helemaal geen zorgpremie betaald.

‘De armlastige regio’s en gemeenten als Enschede, het oosten van Groningen, de schilderswijk in Den Haag en delen van Arnhem zijn er mede debet aan dat Menzis in 2011 12 miljoen euro als ‘oninbaar’ moest afboeken’

Enschede is binnen de probleemgebieden zelfs een negatieve uitschieter. Dat is niet iets om trots op te zijn, maar in het artikel gaat Menzis bestuursvoorzitter Rogier van Boxtel volledig voorbij aan de daadwerkelijke oorzaak van het al maar stijgende aantal wanbetalers:

De zorgpremie wordt simpelweg te duur en dat merkt men het eerst in de minder kapitaalkrachtige regio’s.

Oplopende kosten
De zorg wordt in Nederland almaar duurder en duurder. Je hebt de basisverzekering, de aanvullende verzekering, het eigen risico en heel veel zaken die gewoon zelf afgerekend moet worden. De marktwerking in de zorg zou de kosten moeten verlagen, maar tegenwoordig wordt menig burger al onpasselijk alleen bij het horen van het woord marktwerking.


De echte oorzaak van de onbetaalbaar geworden zorg in Nederland ligt in de steeds verder oplopende kosten. De kosten rijzen de pan uit door de dikbetaalde salarissen van ziekenhuisbestuurders en zorgmanagers. Daarnaast denken de oppermachtige medicijnindustrie en de bouwers van ziekenhuizen vooral aan de eigen portemonnee.

Verder geven de verzekeraars, de geneesmiddelen- en apparatuurindustrie per jaar miljarden uit om de overheid, de artsen en de markt te bespelen.

De heer van Boxtel en zorgkornuiten moeten weer gaan denken vanuit het oogpunt van de burger, die zorg nodig heeft (en niet meer aan macht en verdienopties). Dan pas hebben hij weer recht van spreken, wanneer hij zich uitlaat over de hoge zorgbehoefte van de inwoners van Enschede. Want daar heeft hij natuurlijk wel een punt.

Slechte leefgewoonten
Van Boxtel: “Ziekenhuizen krijgen in toenemende mate te maken met patiënten met een combinatie van chronische ziekten. Denk aan hartfalen, COPD en diabetes. Sommige van deze ziektebeelden ontstaan al op jongere leeftijd, omdat mensen er slechtere leefgewoonten op na houden en minder bewegen. Ook die twee verschijnselen spelen een duidelijke rol in Twente.”

Als van Boxtel zich nu gaat inzetten om een eind te maken aan de graaicultuur binnen de zorg en de Twentenaar gezonder gaat leven, dan gaat het vast helemaal goed komen met de zorgsector.

Extra stimulans
Natuurlijk is het zo dat iemand die het zich kan veroorloven om te kunnen roken, ook geld heeft om de zorgpremie te kunnen betalen. Maar in hoeverre kun je mensen dwingen om te stoppen met roken of meer te bewegen?

Of moet je ‘gezond’ (of normaal) gedrag belonen met een lagere premie? Bijvoorbeeld met een extra korting op de zorgpremie bij het slagen voor de 2-jaarlijkse Menzis conditietest?

De citaten van Rogier van Boxtel komen uit het Tubantia-artikel ‘Twente zorgenkindje van Menzis’