De initiatieven om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request 2012 in Enschede lijken nu pas echt goed op gang te komen.

De meeste van deze initiatieven vergen maanden van voorbereiding.

Het is goed om te zien dat zoveel mensen hun steentje proberen bij te dragen om ook deze editie van Het Glazen Huis tot een groot succes te maken.

Natuurlijk moet alle aandacht uitgaan naar het thema: terugbrengen babysterfte.

Maar het is ook goed om even stil te staan bij al die vrijwilligers die zonder commercieel belang, vele uren vrije tijd in deze door 3FM georganiseerde actie stoppen.

Het zal van dinsdag 18 december t/m maandag 24 december ongetwijfeld erg druk zijn wanneer het Glazen Huis op de Oude Markt in Enschede staat. Gouden tijden dus voor de Enschedese horeca in de binnenstad, maar ook voor de mensen van Stadspromotie Enschede.

Op deze pagina staan alle aangemelde acties voor het Glazen huis in Enschede.