Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door restwarmte van bijvoorbeeld industrie. Een milieuvriendelijke manier van energieopwekking dus.

Helaas voor de afnemers van stadsverwarming wordt de prijs gekoppeld aan de gasprijs. Hierdoor zal stadsverwarming in ieder geval nooit voordeliger zijn dan stoken op gas of met een houtkachel.

In Enschede wordt stadsverwarming aangeboden door Essent in combinatie met de Geas. Dit gebeurt overigens op Oudrussische wijze: je hebt geen keuze.

Wanneer de warmtewisselaar (voor het opwarmen van leidingwater)  ‘opwarmgeluiden’  blijft maken terwijl het buiten al enkele dagen rond de 30 graden is, dan wordt het tijd om een gedegen onderzoek te verrichten. De thermostaat staat al maanden op 7 graden en het comfortknopje is uitgeschakeld.

Om er zeker van te zijn dat er  geen warm water wordt gebruikt tijdens dit onderzoek,  is een week op vakantie gaan het enige wat je kunt doen. Na terugkeer op Enschedees grondgebied bleek het verbruik 0,09 GJ te zijn.

Dit lijkt weinig, maar wanneer er wordt doorgerekend, blijkt dat er op jaarbasis 4,68 GJ aan warmte verloren gaat. Bij een verbruik van 26 GJ per jaar verdwijnt er theoretisch gezien maar liefst 18% zonder dat er ook daadwerkelijk van de stadsverwarming gebruik wordt gemaakt.

De kosten voor stadsverwarming zijn per 1 juli 2012 met maar liefst 7% gestegen naar €21,34 per GJ. Dit betekent dat er  voor bijna €100,- aan energie onnodig verloren gaat.

Gelukkig werd het ‘onderzoek’ ook door de Geas op waarde geschat. Binnen enkele weken kwam er een specialist langs. Deze constateerde al snel dat er inderdaad sprake was van activiteit in de warmtewisselaar terwijl dit eigenlijk niet zou moeten.

De reden:
Ook in de warmtewisselaarkast zit een comfortknop. Deze stond ingeschakeld, waardoor de warmtewisselaar op gezette tijden (ongeveer 0,0128 GJ per dag) warmte verbruikt. Deze comfortknop ‘overruled’ de knop op de thermostaat.

Het is niet duidelijk hoeveel huishoudens in Enschede met stadsverwarming ook onbedoeld en onnodig warmte verbruiken. Maar hier zitten ongetwijfeld huishoudens bij die de eerder genoemde €100,- graag op een andere manier besteden.

Lees ook: Stadsverwarming, je zult het maar hebben