stadsverwarming maffia Ennatuurlijk oplichtingAfgelopen zondag stond de buurvrouw aan de deur. Ze komt oorspronkelijk uit een land waar mensen (en vrouwen al helemaal) niet zoveel rechten hebben als in Nederland. Ze kan het hoofd financieel gezien net boven water houden, maar het houdt zeker niet over.

Ze heeft een brief van Ennatuurlijk in haar hand en is in lichte paniek. Wanneer iets haar niet duidelijk is, gaat ze naar één van haar buren en die leggen haar dan uit wat er wordt bedoeld en wat voor een actie er het beste ondernomen kan worden. Een soort ‘noaberhulp’, maar dan in de grote stad.

Maar wat valt er aan de volgende brief uit te leggen?

———————————————————-
Onderwerp: verhoging vaste kosten Warmtewet

Beste heer, mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over een wijziging in de hoogte van het bedrag voor vaste kosten (exclusief de meetkosten en de kosten voor de warmte afleverset), die met ingang van 2015 plaats gaat vinden, mede als gevolg van de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2015.

Voor het vaststellen van de warmtetarieven gaat de Warmtewet uit van het ‘Niet Meer Dan Anders-beginsel’. Dit zorgt ervoor dat u als warmteklant niet meer betaalt dan een vergelijkbare klant met een gasaansluiting. Vóór de inwerkingtreding van de Warmtewet werd in het toen geldende Tariefadvies van de branchevereniging, naast het ‘Niet Meer Dan Anders-beginsel’, ook rekening gehouden met warmteklanten die zowel een warmteaansluiting als een gasaansluiting hebben. Dit is in uw huidige situatie het geval, waardoor het bedrag dat voor vaste kosten in rekening wordt gebracht, structureel lager is dan bij klanten zonder gasaansluiting.
Door de inwerkingtreding van de Warmtewet op 1 januari 2014 is dit onderdeel van het Tariefadvies van de branchevereniging komen te vervallen en wordt in de Warmtewet geen onderscheid meer gemaakt tussen klanten met en zonder een gasaansluiting. Dit heeft als gevolg dat er een wijziging in uw vaste kosten zal plaatsvinden.

Ennatuurlijk realiseert zich dat dit voor u als klant een verhoging van uw vaste lasten met zich meebrengt. Rekening houdend met het verschil in vaste kosten voor warmte zullen wij daarom dit bedrag vanaf 2015 stapsgewijs aanpassen over een periode van drie jaar. Na drie jaar zal het bedrag voor vaste kosten hierdoor op het standaard niveau liggen.

Voor 2015 betekent dit dat het bedrag voor vaste kosten met ongeveer 74 euro incl. BTW op jaarbasis zal worden verhoogd. Uw vaste bedrag wordt, met inbegrip van de tariefswijziging van de vaste kosten per 1 januari 2015, vastgesteld op 0,3678 euro incl. BTW per dag. Over de aanpassingen in de daarop volgende jaren 2016 en 2017 wordt u, nadat de wetgever het vaste bedrag voor 2016 respectievelijk 2017 heeft vastgesteld tijdig door ons geïnformeerd.

Enz. enz.
———————————————————-

De brief, deel 1
Voor het vaststellen van de warmtetarieven gaat de Warmtewet uit van het ‘Niet Meer Dan Anders-beginsel’. Dit zorgt ervoor dat u als warmteklant niet meer betaalt dan een vergelijkbare klant met een gasaansluiting. Vóór de inwerkingtreding van de Warmtewet werd in het toen geldende Tariefadvies van de branchevereniging, naast het ‘Niet Meer Dan Anders-beginsel’, ook rekening gehouden met warmteklanten die zowel een warmteaansluiting als een gasaansluiting hebben…

Dit is nog wel uit te leggen aan de buurvrouw. Omdat zij zelf ook niet voor stadsverwarming heeft gekozen (en al helemaal niet in combinatie met een gasaansluiting), heeft de Nederlandse overheid een wet in het leven geroepen om de burger te beschermen.

De brief, deel 2
…Dit is in uw huidige situatie het geval, waardoor het bedrag dat voor vaste kosten in rekening wordt gebracht, structureel lager is dan bij klanten zonder gasaansluiting…

Het is maar één zin, maar hier gaat het in feite al mis. Structureel lager? De vaste kosten van stadsverwarming liggen structureel al veel hoger dan bij mensen zonder stadsverwarming. Voor huishoudens die daarnaast ook nog een gasaansluiting hebben liggen de kosten nog hoger. Iets dat volgens het ‘Niet Meer Dan Anders-beginsel’ eigenlijk niet zou mogen kunnen.

De brief, deel 3
…Door de inwerkingtreding van de Warmtewet op 1 januari 2014 is dit onderdeel van het Tariefadvies van de branchevereniging komen te vervallen en wordt in de Warmtewet geen onderscheid meer gemaakt tussen klanten met en zonder een gasaansluiting. Dit heeft als gevolg dat er een wijziging in uw vaste kosten zal plaatsvinden…

Hier wordt het dus helemaal lachwekkend. Op basis van een wet die er voor zou moeten zorgen dat de consument wordt beschermd tegen extreem hoge kosten, worden de vaste kosten verhoogd? Dan hadden ze die wet beter het ‘Veel Meer Dan Anders-beginsel’ kunnen noemen.

De brief, deel 4
…Ennatuurlijk realiseert zich dat dit voor u als klant een verhoging van uw vaste lasten met zich meebrengt. Rekening houdend met het verschil in vaste kosten voor warmte zullen wij daarom dit bedrag vanaf 2015 stapsgewijs aanpassen over een periode van drie jaar. Voor 2015 betekent dit dat het bedrag voor vaste kosten met ongeveer 74 euro incl. BTW op jaarbasis zal worden verhoogd. Over de aanpassingen in de daarop volgende jaren 2016 en 2017 wordt u, nadat de wetgever het vaste bedrag voor 2016 respectievelijk 2017 heeft vastgesteld tijdig door ons geïnformeerd…

In 2014 bedroegen de vaste kosten voor stadsverwarming (inclusief €238,- aan de GEAS) en gas €532,66. Dit wordt nu dus verhoogd naar €600,- en met een beetje pech vindt er in 2016 en 2017 nog eens een verhoging plaats waardoor de totale vaste kosten op €740,- komen.

€740,- …. En dan is de thermostaat nog niet eens opengedraaid en er is nog geen eitje gekookt. Ik heb mijn buurvrouw maar uitgelegd dat we in Nederland ook georganiseerde misdaad kennen: De stadsverwarmingsmaffia…

Van Wikipedia:
De hedendaagse maffia houdt zich voornamelijk bezig met prostitutie, woekerpraktijken, vastgoed, drugshandel, afpersing en politiek.

Het is (En)natuurlijk nooit te bewijzen dat de stadsverwarmingsmaffia zich ook bezighoudt met prostitutie, vastgoed en/of drugshandel. Maar van woekerpraktijken, afpersing en politiek (‘Veel Meer Dan Anders-beginsel’) hebben ze hun core-business gemaakt.