Enschede bakermat Nederlands voetbal.

Haarlem en Pim Mulier worden altijd genoemd wanneer het gaat over de oorsprong van het Nederlandse voetbal. Deze eer zou echter moeten worden gegeven aan Jan Bernard van Heek en Enschede. Mullier wordt gezien als één van de...

Lees verder