Universiteit Twente
Universiteit Twente kan gezien worden als economische motor van de regio.

Zeker na het wegvallen van de textielindustrie in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Veel bedrijven, die hun oorsprong vinden op de universiteitscampus, voorzien in duizenden arbeidsplaatsen.

De universiteit is inmiddels niet meer weg te denken uit de Twentse samenleving.

Maar is het wel zo logisch dat Twente een universiteit heeft met enkele onderwijsinstituten die tot de Europese top behoren?

Wanneer er, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog,  meer mensen waren geweest als Coen Teulings (scheidend directeur van het Centraal Planbureau (CPB)) dan had Enschede nooit een universiteit gehad.


Ontstaansgeschiedenis Universiteit Twente
Technologische vooruitgang is de hoofdmotor van stijgende arbeidsproductiviteit. In de jaren ’50 en ’60 ontstond dan ook de vrees dat er in Nederland, met een snel groeiende bevolking, wel eens een tekort aan gespecialiseerde technici – lees: ingenieurs- zou kunnen ontstaan.

Er moest dus een tweede Technische Hogeschool komen. Al in 1842 werd de eerste Technische Hogeschool van Nederland gesticht in Delft. Ruim een eeuw later  (1957) volgde de tweede TH in Eindhoven. Door het verwachte tekort aan gespecialiseerde technici bestond er echter de vraag naar een derde Technische Hogeschool.

Deze Technische Hogeschool moest in het noordoosten komen. Voor Twente was het een uitgemaakte zaak dat de derde TH hier zou komen. Twente was immers het derde industriegebied van Nederland.

Het scheelde echter maar een haar of de TH was niet gevestigd in Twente, maar in Arnhem, Deventer of Zwolle. De regio Twente start een heus propaganda offensief waardoor op 1 december 1961 de Tweede Kamer akkoord gaat met de vestiging van de derde TH in Enschede.

In die tijd had de term ‘hogeschool’ overigens een andere lading dan tegenwoordig. Het verwees niet naar een instelling voor hoger beroepsonderwijs, maar naar een instelling voor wetenschappelijk onderwijs met een beperkt aantal opleidingen. Al vanaf het begin was duidelijk dat de hogeschool wilde uitgroeien tot een volwaardige universiteit. Sinds 1986 voert TH Twente dan ook haar huidige naam Universiteit Twente.

Landgoed Drienerloo wordt campusuniversiteit
De universiteit wordt gevestigd tussen Hengelo en Enschede op landgoed Drienerloo. Nadat twee eerdere pogingen om een onderwijsinstelling op het landgoed te vestigen waren mislukt: het NOIB koos in 1947 voor het kasteel Nijenrode en de tweede technische hogeschool ging in 1957 naar Eindhoven, vond op 14 september 1964 de officiële opening van de Technische Hogeschool Twente plaats.

Voordat de universiteit op het landgoed neerstreek kende, landgoed Drienerloo als enige bebouwing enkele boerderijen, plus een theehuisje (op de plaats waar nu het carillon staat). Het bouwsel deed oorspronkelijk dienst als buitenverblijf voor landgoedeigenaar Lasonder.

Na de oorlog kwam het landgoed in handen van de gemeente Enschede. De manier waarop dit gebeurde deed overigens het nodige stof opwaaien.

Op 25 januari 1961 diende Minister Cals zijn nota ‘Uitbreiding van het Wetenschappelijk Onderwijs’ in bij het parlement. Hierbij adviseerde hij Enschede, met het landgoed Drienerlo (hier voor het eerst met één o!), als vestigingsplaats.

Universiteit Twente anno nu

Universiteit Twente is een research universiteit en richt zich op menswetenschappen en technologie. Hiermee  is Universiteit Twente van onschatbare waarde voor Twente en de rest van Nederland. Nieuwe technologie geldt immers als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving.

Universiteit Twente kent zes onderzoeksinstituten, waarvan minimaal drie tot de Europese top behoren. Dit zijn de topinstituten MESA (top 3), CTIT (grootste ICT instituut) en MIRA (top 5). Met vele spin-offs is de UT kraamkamer voor vele nieuwe bedrijven zoals bijvoorbeeld Micronit, Xsens Technologies en Norma.

Universiteit Twente is een onderdeel van de Innovatiedriehoek Twente, bestaande uit het Hart van Zuid in Hengelo, gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en het Kennispark Twente. Twente heeft met de Innovatiedriehoek de ambitie om tot de top 5 van kennisregio’s in Europa te horen.

Universiteit Twente is enige campusuniversiteit in Nederland, hier wonen zo’n 2.200 studenten. In totaal studeren ongeveer 9.300 studenten aan één van de 20 bachelor- (Bachelor of Science) en 31 masteropleidingen (Master of Science).

Universiteit Twente en de toekomst
Wil Nederland een rol blijven spelen in de mondiale economie, dan moeten we nu investeren in de producten en diensten waarmee we in 2040 ons geld kunnen verdienen. Dat betekent dat we moeten investeren in innovatie,
duurzaamheid en leefklimaat.


Bronnen:
Van landgoed tot kenniscampus / hoofdred.: Bert Groenman
908067141X

Universiteit Twente

Innovatiedriehoek Twente

.