Overzicht volkstuinen EnschedeIn 2012 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de in Enschede aanwezige gemeentelijke en particuliere volkstuinen. In totaal zijn er op 11 verschillende locaties 16 volkstuincomplexen in Enschede.

Hiervan zijn er 5 in eigendom van de gemeente. Van 3 volkstuincomplexen is de gemeente gedeeltelijk eigenaar en het overige deel is in handen van particulieren. De gemeente verhuurt in enkele gevallen het complex aan een vereniging, in weer andere gevallen verhuurt de gemeente elke afzonderlijke tuin aan een particulier.

In het overzicht hieronder staan de in de gemeente Enschede aanwezige volkstuincomplexen.

Deze gegevens stammen echter wel uit het jaar 2012, maar er lijkt in de tussentijd weinig veranderd te zijn. Voor meer informatie over een volkstuincomplex kunt u op het icoontje in het kaartje klikken.

Volgens de ‘Nota Volkstuinen Enschede’ hebben ongeveer 3.360 inwoners van Enschede (die op dit moment nog geen groente of fruit kweken) interesse om in de toekomst een moestuin te onderhouden. Er wordt, sinds 2012, een studie verricht naar drie mogelijke locaties (in het oranje weergegeven op het kaartje) waar in de toekomst eventueel een volkstuincomplex zou kunnen worden gevestigd.

De studie naar de geschiktheid van deze locaties is op dit moment waarschijnlijk nog in volle gang. Het moeten dan ook vrij grote volkstuincomplexen worden van ongeveer 1.120 (3.360/3) volkstuinen per complex.

Het onderwerp ‘volkstuintjes’ lijkt voor de gemeente Enschede dus weinig prioriteit te hebben. En natuurlijk zijn er belangrijkere onderwerpen. Zoals het terugdringen van de enorme werkloosheid, begrotingsproblematiek, gevoel van veiligheid onder haar inwoners verbeteren, zelfredzaamheid van burgers vergroten en de drugsproblematiek in het centrum aanpakken.

Maar een goed volkstuinenbeleid kan er toch ook aan bijdragen dat de leefbaarheid onder de Enschedese bevolking wordt vergroot? En uit het onderzoek blijkt dat er grote interesse bestaat om groente en fruit te kweken in een eigen moestuintje. Dus beste gemeente: schiet eens op met die volkstuintjes alstublieft!

Voor vragen met betrekking tot volkstuinen kunt u hier terecht.